Adverteren en betaald uiten op GGZ.nl

Met een advertentie op ggz.nl help je ons om onafhankelijke artikelen te kunnen schrijven en ons tijdschrift gratis te houden.

 

Niet onbelangrijk: met een advertentie op ggz.nl krijgt u een groot bereik van zeer specifiek zoekende internetters. Met ruim 20.000 bezoekers per maand loopt onze bezoekersteller nog steeds op en zijn wij één van de grootste websites op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

 

Een advertentie is mogelijk in ons vakblad, op een aanbiederspagina en op een vacaturepagina. Wij plaatsen ook betaalde persberichten van commerciële partijen, mits deze relevant en nieuwswaardig zijn voor de sector. Deze worden dan voorzien van een ‘advertentie’ tag.

 

Kostenoverzicht (alle prijzen exclusief btw):

 • Persbericht op nieuwspagina voor commerciële partijen: €20,- voor een maand, €40,- voor onbepaalde tijd (minimaal 6 maanden).
  • Let op, de persberichten moeten relevant zijn voor de sector.
 • Eigen aanbiederspagina: €25,- per jaar.
 • Vacature: €50,- per maand.
  • Iedere organisatie kan 2 vacatures gratis bij ons plaatsen zonder verdere voorwaarden.
 • Kwart pagina digitaal vaktijdschrift: €50,-
 • Halve pagina digitaal vaktijdschrift: €85,-
 • Hele pagina digitaal vaktijdschrift: €150,-
 • Een ggz.nl e-mailadres voor erkende praktijken, altijd in combinatie met een aanbiederspagina €150,- per jaar. U kunt dan een e-mail versturen vanuit uwpraktijknaam@ggz.nl.
 • Een advertentie of uiting op overige pagina’s kan in sommige gevallen in overleg met onze redactie.

 

Kijk voor niet commerciële (=) onbetaalde uitingen zeker ook verder op onze website. Wij zoeken altijd naar inhoudelijk content voor ons vaktijdschrift, nieuwsrubriek en bezoekershoek.